VISI & MISI

MENGENAI LUIBINA

Luibina (M) Sdn. Bhd. merupakan syarikat kontraktor awam yang mempunyai kepakaran dalam bidang kejuruteraan paip air sesalur utama dan sistem pencegahan kebakaran. Bermula pada 22 Ogos 2002 sebagai perniagaan milikan tunggal dengan nama Luibina Enterprise dan ianya telah diperbadankan sebagai syarikat sendirian pada 22 Mei 2012.

Dengan pengalaman kerja dan kelengkapan yang ada disamping pengurusan yang professional, diyakini Luibina (M) Sdn. Bhd. mampu bersaing dalam pasaran kerja di Malaysia.

Mohd Noor Helmy Bin Abd Halem
Pengarah Urusan
Luibina (M) Sdn Bhd

MISI LUIBINA

01 | Melaksanakan kerja dengan berkualiti dalam tempoh yang ditetapkan .

02 | Menyediakan peluang pekerjaan dan mewujudkan pekerja mahir dalam bidang kejuruteraan paip air sesalur utama dan sistem pencegahan kebakaran.

03 | Menembusi pasaran kerja terbuka di Malaysia dan luar Negara.

VISI LUIBINA

Menjadi kontraktor pakar dan berwibawa dalam pengkhususan kejuruteraan paip air sesalur utama dan sistem pencegahan kebakaran.